เกษตรฯ จับมือภาคีเครือข่าย กระจายผลผลิตมะม่วงคุณภาพเมืองพิจิตร ส่งถึงมือผู้บริโภค

          นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ โดยมีหลักการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ ด้านข้อมูล ด้านแพลตฟอร์มกลาง ด้านการกำหนดคุณภาพ มาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลับ และด้านการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาดควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม มีให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค สู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก สำหรับการกระจายผลผลิตเกษตรที่จะออกสู่ตลาดในฤดูกาลนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ คาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้า และประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการผลผลิตร่วมกัน

          ด้านนายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตมะม่วงคุณภาพในฤดู จังหวัดพิจิตร เดือนมีนาคมและเมษายน 2565 จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด ประมาณ 1.7 หมื่นตัน โดยจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ปลูกมะม่วงทั้งหมด 28,034.25 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 22,519.25 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลผลิต 5,515 ไร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรจึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร วางแผนการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งบริโภคภายในประเทศ ประมาณ 70% และเพื่อการส่งออก ประมาณ 30% นอกจากนี้ยังได้ประสานผู้รับ และสามารถกระจายผลผลิตได้แล้ว จำนวน 20 ตัน ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีแผนรับซื้อประมาณ 4-5 ตัน ทุกวัน จนถึงกำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2565 รวมแล้วกว่า 135 ตัน และสำหรับมะม่วงคละไซส์ มีแผนกระจายผลผลิตอีก จำนวน 30 ตัน ในช่วงระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2565

          ทั้งนี้ในวันนี้ (25 มีนาคม 2565) กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และหน่วยงานภาคี บูรณาการร่วมกัน จัดกิจกรรม Kick Off  คาราวานส่งมะม่วงผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายใต้แคมเปญ “สั่งผลไม้ ส่งไปรษณีย์ เกษตรกรไทยแฮปปี้” เน้นกระจายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดพิจิตร ให้สามารถจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไปยังผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยการจัดงานในวันนี้ได้มีการจัดส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองถึงมือผู้บริโภคเพิ่มอีก 5 ตัน และจะทยอยส่งถึงมือผู้บริโภคจนครบอีก 50 ตัน ซึ่งผู้สนใจยังสามารถสั่งซื้อได้ทาง เว็บไซต์ ThailandPostMart ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ แล www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อีกช่องทางหนึ่ง