คนไทยในเนเธอร์แลนด์ ร่วมใจสวมผ้าไทยมาร่วมงาน The Exquisite Thai Fabrics ณ Thailand Pavilion ภายในงาน EXPO 2022 Floriade Almere

          นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมหม่อนไหม กำหนดจัดงาน The Exquisite Thai Fabrics ขึ้น ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ศาลาไทย (Thailand Pavilion) ภายในงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทย และส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมแก่ชาวไทย ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จึงได้เชิญชวนคนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศใกล้เคียง หรือคนไทยที่กำลังจะเดินทางไปร่วมชมงาน EXPO 2022 Floriade Almere ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวได้

          อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมแฟชั่นโชว์ผ้าไทย กิจกรรมสาธิตการสาวไหม กิจกรรมใส่ชุดไทยถ่ายรูปกับศาลาไทย การฉายวิดิทัศน์ ประกอบด้วยเรื่อง Queen of Silk การย้อมคราม การทอผ้าแพรวากาฬสินธุ์ และการสาธิต workshop การสาวไหม
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน

          นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกรมหม่อนไหม ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไหมไทยและสินค้าหม่อนไหม ในช่วงงานสัปดาห์ประเทศไทย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ใน 4 โซน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนภายใต้ BCG Model และการเพิ่มมูลค่าด้วยมาตรฐานสินค้า ได้แก่ 1) เส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม ได้แก่ ชาใบหม่อน น้ำหม่อน เครื่องสำอางจากโปรตีนไหม หน้ากากอนามัยจากแผ่นใยไหม แผ่นกรองกาแฟจากแผ่นใยไหม และแผ่นใยไหม 3) ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 4 ประเภท (ทอง เงิน น้ำเงิน เขียว) และเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน รวมถึงรังไหม และ 4) ผ้าไหมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมยกดอกลำพูน จังหวัดลำพูน ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และผ้าไหมจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าไหม รองเท้าผ้าไหม และผ้าห่มใยไหม

          อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำเสนอศิลปะ วัฒนธรรมไทย ผ่านการแต่งกายด้วยชุดไทย ผ้าไหมไทย ของประชาชนคนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่พร้อมใจกันใส่เข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากกิจกรรมนี้แล้ว Thailand Pavilion จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกนั้น สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จาก Facebook กรมส่งเสริมการเกษตร และ https://www.thailandfloriade2022.com เพราะงานนี้ ยังมียาวไปจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดงานจนถึงปัจจุบัน มียอดผู้เข้าชม Thailand Pavilion แล้วกว่า 219,651 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2565)