เกษตรฯ เตรียมจัดประเพณีแรกนาเกลือครั้งแรก! เชิญประชาชนร่วมงาน-ชมออนไลน์ 10 พ.ย.65 ณ สมุทรสาคร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีแรกนาเกลือ” เป็นครั้งแรก ณ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งถือฤกษ์ยามอันดีคือตรงกับวันพฤหัสบดีและวันธงชัย ในเวลาประมาณ 07.00 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ การผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย กระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือ และเริ่มต้นการผลิตใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรที่โดดเด่น ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ประเพณีแรกนาเกลือ” คือ การประกอบพิธีกรรมการเริ่มทำนาเกลือในฤดูกาลใหม่ ที่จัดขึ้นก่อนเริ่มทำนาเกลือในแต่ละปี คือประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือช่วงหลังออกพรรษา โดยชาวนาเกลือมีความเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการทำนาเกลือ ทำให้การทำนาเกลือมีความราบรื่น ไม่มีอุปสรรค และได้ผลผลิตเกลือเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การทำนาเกลือได้ผลผลิตตามที่ต้องการ และประสบผลสำเร็จในการทำนาเกลือ จึงมีพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยของมงคล อาทิ ขนมต้มแดงต้มขาว ขนมขี้หนู ไข่ต้ม หัวหมู เป็ดพะโล้ และผลไม้มงคล 9 อย่าง เป็นต้น โดยเจ้าพิธีจะทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพยดา ถวายเครื่องสักการะเป็นเครื่องบูชา ประธานในพิธีนำกระทงบรรจุขนมมงคลไปวางบริเวณหูนา เสร็จแล้วทำการประพรมน้ำพระพุทธมนต์บริเวณนาเกลือเพื่อเป็นสิริมงคล และนำพลั่วขุดดินขานาเพื่อเริ่มการทำนาเกลือทะเล

ภายในงานครั้งนี้นอกจากประเพณีแรกนาเกลือแล้ว ยังมีนิทรรศการของหน่วยงานภาคี ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในด้านต่าง ๆ เช่น ทิศทางในการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปี 2566 – 2570 โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาเกลือทะเลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (GAP เกลือทะเล) โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การแสดงเทคโนโลยีการพัฒนาต้นแบบรถลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัติ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการเชื่อมโยงการทำนาเกลือกับกิจกรรมอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล จัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางสายเกลือ ภายใต้แนวคิด “Salt Sand Seafood” ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชมงาน “ประเพณีแรกนาเกลือ” ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง page facebook “กรมส่งเสริมการเกษตร” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

***************************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร : นาฏสรวง/ข่าว พฤศจิกายน 2565 
ที่มา : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย