กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเที่ยวเชิงเกษตร แวะถ่ายรูปให้ชุ่มช่ำใจกับทุ่งทานตะวัน เมืองลพบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ แวะท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวัน ชมวิวในบรรยากาศหุบเขาทุ่งทานตะวัน หรือจะขี่จักรยาน นั่งรถชมวิวก็สนุกได้ไม่แพ้กัน และก่อนกลับก็แวะเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกสุดน่ารักกลับไปฝากคนที่บ้าน ในเทศกาลทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล ลพบุรี

ทุ่งทานตะวันไร่วิชาญ
ช่วงเวลาบาน 12 พฤศจิกายน 2565 – 15 มกราคม 2566
ติดต่อ 089 615 2563
https://maps.app.goo.gl/gPbwV6WzWfaugADu7?g_st=il
ทุ่งทานตะวันไร่ฟ้าใส
ช่วงเวลาบาน 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2565
ติดต่อ 061 676 8503
https://maps.app.goo.gl/tAT5iaTQDK5hLzuW9?g_st=il
ทุ่งทานตะวันไร่จำรัส
ช่วงเวลาบาน 15 – 30 ธันวาคม 2565
ติดต่อ 089 813 5361
https://maps.app.goo.gl/wjq1uPn159zqg53B9?g_st=il
ทุ่งทานตะวันไร่กิมเฮียง
ช่วงเวลาบาน 27 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566
ติดต่อ 080 665 1613
https://maps.app.goo.gl/Lf4aqtLexsbyBqfv6?g_st=il
ทุ่งทานตะวันไร่คุณเก่ง
ช่วงเวลาบาน 25 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566
ติดต่อ 061 019 9887
https://maps.app.goo.gl/VFjH4fBZaqfP79hX7?g_st=il
ทุ่งทานตะวันไร่ป้าอึ่งลุงหมึก
ช่วงเวลาบาน 10 – 25 ธันวาคม 2565
ติดต่อ 094 419 1285
https://maps.app.goo.gl/Ws5S5bmfHSkChmtr7?g_st=il
ทุ่งทานตะวันไร่เปรมปรี
ช่วงเวลาบาน 25 ธันวาคม 2565 – 18 มกราคม 2566
ติดต่อ 086 038 0920
https://maps.app.goo.gl/RnmdnMey2M4A2Wss8?g_st=il
ทุ่งทานตะวันไร่แป้งหอม
ช่วงเวลาบาน 27 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566
ติดต่อ 081 286 4280
https://maps.app.goo.gl/RnmdnMey2M4A2Wss8?g_st=il
ทุ่งทานตะวันไร่พ่อไหมแม่ไก่
ช่วงเวลาบาน 10 – 25 มกราคม 2566
ติดต่อ 099 449 7164
https://maps.app.goo.gl/bihp47omcAgb7mzm9?g_st=il
ทุ่งทานตะวันไร่ลุงไสว
ช่วงเวลาบาน 20 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565
ติดต่อ 062 357 9388
https://maps.app.goo.gl/gwZMkTNdaqH8NRN6A?g_st=il
ทุ่งทานตะวันไร่วันชัย
ช่วงเวลาบาน 15 – 30 พฤศจิกายน 2565
ติดต่อ 064 656 9225
https://maps.app.goo.gl/Dd9NMcDMb3jNXLTt8?g_st=il
ทุ่งทานตะวันไร่วิรัช
ช่วงเวลาบาน 30 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565
ติดต่อ 061 642 7664
https://maps.app.goo.gl/wthHVs5oC8aEV2S47?g_st=il
ทุ่งทานตะวันสนามโดดร่ม
ช่วงเวลาบาน 16 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566
ติดต่อ 093 582 1735
https://maps.app.goo.gl/s7J9unWpqZ1CYDK66?g_st=il