รองอธิบดี กสก. ให้สัมภาษณ์ นสพ.ข่าวสด ประเด็น “พืชผักผลไม้อนาคตรุ่ง เทรนด์พืชผักผลไม้ที่มีศักยภาพ”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์นางภาวิณีย์ เจริญยิ่ง นักข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ในประเด็น “พืชผักผลไม้อนาคตรุ่ง เทรนด์พืชผักผลไม้ที่มีศักยภาพ” ณ ห้องทำงาน ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ บทสัมภาษณ์ดังกล่าวจะนำไปเผยแพร่ในรายงานฉบับปีใหม่ 2566 หนังสือพิมพ์ข่าวสดต่อไป