รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 23พฤศจิกายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

ภาพ/ข่าว/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์