รองอธิบดี กสก. หารือร่วมกับ สนทช. เกี่ยวกับการจัดทำแผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับ สนทช.เกี่ยวกับการจัดทำแผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งใน จ.กาญจนบุรี ณ ห้องประชุม กพวศ. กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์