อธิบดี กสก. เปิดประชุมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

           วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั่วประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการช่างเกษตรท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสร้าง “ช่างเกษตรท้องถิ่น” ให้มีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร โดยเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะได้รับการเรียนรู้ในเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตร เพื่อให้มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรในพื้นที่ได้จริง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับ ประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ต่อไป ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.