รองอธิบดี กสก. ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาและรับฟังนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันที่ 25 พ.ย. 65 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาและรับฟังนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพ