เกษตรฯเซกา ออกให้บริการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช และร่วมต้อนรับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ณ จ.บึงกาฬ

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายสุวิท บริสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเซกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา ร่วมต้อนรับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะเกษตรกร ในการนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา ได้ออกให้บริการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในพื้นที่ ณ โรงงานแปรรูปยางพารา ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬจุดที่ 1 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จุดที่ 2 ณ วิสาหกิจุชมชนกช้วยหอมทอง BK77 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬจุดที่ 3 ณ โรงงานแปรรูปยางพารา ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ