เกษตรปลื้ม ผลตอบรับผลไม้ไทยดี จากกิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรในงาน Expo 2020 Dubai มีโอกาสปักหมุดในตลาดตะวันออกกลางได้หลายชนิด

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดแสดงและชวนชิมสินค้าเกษตรกรคุณภาพ ในงาน World Expo 2020 Dubai หวังสร้างโอกาสปักหมุด เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข ภายใต้ธีมงาน Digital for Agri – Dev โดยนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากประเทศไทยมาจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai  ได้รู้จัก เรียนรู้ และเข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็นมาด้านการเกษตรของไทย  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเกษตรในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต ผ่านระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายด้านการเกษตรและอาหาร 3S  คือ Safety  Security และ Sustainability ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรไทย ซึ่งขณะนี้เกษตรกรไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ตลาดสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และตลาดโลก

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  กิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข ภายใต้ธีมงาน Digital for Agri – Dev จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2565 ณ พื้นที่ส่วนสาธิตตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2020 Dubai โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรไทย ซึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการเกษตร โดยสินค้าเกษตรที่คัดเลือกไปจัดแสดง และให้ทดลองชิม นอกจากทุเรียน และมังคุด ซึ่งชาวตะวันออกกลางรู้จักกันดีอยู่แล้ว ยังได้คัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพ ที่ต้องการจะผลักดันให้เข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะม่วงน้ำดอกไม้ ชมพู่ทับทิมจันทร์ กล้วยน้ำว้า ส้มโอ และอาหารกลุ่ม Novel Food เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด รวมทั้งหมดกว่า  20 ชนิดสินค้า  นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงเรื่องราว (Story) ให้เห็นการเชื่อมโยงการนำทักษะดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิตอีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลผลิตทางการเกษตรที่คัดเลือกมาจัดแสดง นอกจากจะเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและได้มาตรฐานแล้ว ยังเป็นผลผลิตที่มีการประเมินแล้วว่า น่าจะสอดคล้องกับรสนิยม หรือความชอบของผู้บริโภคแถบนี้ รวมทั้งมีโอกาสในการเติบโตหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลางได้ ซึ่งผลจากการประเมินภาพรวมกิจกรรมดังกล่าว พบว่า ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ให้การตอบรับสินค้าเกษตรไทยดีมาก โดยเฉพาะกลุ่มไม้ผลที่มีให้เลือกชิมทั้งแบบสด แบบอบแห้ง และแบบทอดกรอบ  เนื่องจากมีสีสันสวยงาม รูปร่างแปลกตา สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานได้ดี ประกอบกับมีรสชาติที่โดดเด่น  และมีความหลากหลาย  การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงนับเป็นประโยชน์ในการทดลองสินค้าเกษตรไทยใหม่ๆ ในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อเตรียมพร้อมและขยายสินค้าไปยังตลาดที่มีศักยภาพ  มีกำลังซื้อสูง และมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการไทย และยังจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดหลักเพียงตลาดเดียวได้อีกด้วย

******************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : ข่าว

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร : ข้อมูล