กสก. ชูกลุ่มปลูกผักขอนแก่น ต้นแบบสร้างรายได้-พอเพียง

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนต้นแบบด้านการสร้างรายได้ยั่งยืนและดำรงวิถีพอเพียง แนะกลุ่มอื่นนำไปเป็นตัวอย่างและต่อยอดองค์ความรู้ ด้านประธานกลุ่ม เน้นขยายตลาดเพิ่ม และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยควบคุมการผลิต Peeramon

Peeramon

11/07/2022

Peeramon

08/07/2022

Peeramon

28/04/2022

Peeramon

18/04/2022

Peeramon

05/04/2022

Peeramon

29/03/2022
1 2 5